Töötuba – ettevõtete ja ülikoolipoolsete praktikajuhendajate kohtumised

Töötoad ettevõtetele ja koolipoolsetele praktikajuhendajatele:

11.3012.00 Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi erialade töötuba

12.1512.45 Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi erialade töötuba

13.0013.30 Metsandus- ja maaehitusinstituudi erialade töötuba

13.4514.15 Tehnikainstituudi erialade ja Tehnikakolledži erialade töötuba

14.3015.00 Majandus- ja sotsiaalinstituudi erialade töötuba

Töötubade eesmärk on kokku viia valdkondade ettevõtted ja ülikooli poolsed praktikajuhendajad, et arutada vastastikuseid ootusi ja võimalusi praktika parendamiseks.

Töötubadesse palume ennast ettevõtetel eelnevalt registreerida.

Seminar I – doktorikooli üliõpilaste ülevaade oma uurimistööst

Seminar üliõpilastele ja ettevõtetele:

12.0014.00 seminaris annavad maaülikooli doktorandid 3-minutilise videoesitlusena ülevaate oma uurimistöödest ja doktoritöö raames uuritu praktilistest väljunditest.

Täpsem info esitlusele tulevatest ettekannetest jõuab kodulehele jooksvalt ning lõplikust esitluste nimekirjast teavitatakse messile registreerinud ettevõtteid eraldi.

Seminari palume ennast kõigil eelnevalt registreerida.

Seminar II – Praktikale ja töökohale kandideerimise nipid

Seminar üliõpilastele:

14.3015.15 seminari viib läbi Eesti Töötukassa Tartumaa osakonna karjääriinfo spetsialist Külli Pedari

Palume üliõpilastel, kes tunnevad huvi, milliseid nippe, kandideerides praktikale või töökohale, kasutada, seminarile kindlasti ette registreeruda. Osavõtjate arv on piiratud.

Infotund – Praktika välismaal

Infotund üliõpilastele:

15.3016.00 info pooltunnis annab praktika sooritamise võimalustest ülevaate maaülikooli õppeosakonna välissuhete spetsialist Karoli Kõiv

16.0016.15 annab oma praktilisest kogemusest välismaal ülevaate Southwesterni programmis osalenud EMÜ üliõpilane Liisi Jürgenson