Järgnevalt leiate 2015 aasta messil osalejate nimekirja.

ABM Kinnistud
 • Põllumaa, metsakinnistute ning raieõigustega tegelemine
AF – Automaatika
 • Tootmisprotsesside automatiseerimine
Avon
 • Kosmeetika
Arco Vara
 • Tehingud kinnisvaraga
 • Kinnisvara arendus
DeLaval
 • Lüpsifarmi tehnika
Domus Kinnisvara
 • Kinnisvara arendus
 • Kinnisvara hindamine
 • Investeerimisprojektide juhtimine
 • Ehitusdokumentatsiooni koostamine
Eesti Kaardikeskus
 • Fotogramm-meetrilised tööd
 • Geoinfosüsteemid
 • Geodeetilised tööd
Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit
 • Ühendab metsa- ja puidutööstuse ettevõtteid
Eesti Põllumajandusmuuseum
 • Põllumajandusajaloo kogumine, säilitamine, uurimine ning tutvustamine
SA Erametsakeskus
 • Metsanduse edendamine
Estiko-Plastar
 • Pakkematerjalide ja kilede tootmine
Estover Piimatööstus OÜ
 • Piimatoodete tootmine
Hades Geodeesia OÜ
 • Geodeedilised tööd
HANZA Mechanics Tartu AS
 • Metalli- masina- ja aparaaditööstus
Heino Prosti Põllutöömasinate muuseum
 • Vanade
  põllutöömasinate kogumine ja
  renoveerimine
Hydroseal OÜ
 • Geotekstiilid
 • Geomembraanid
 • Erosioonitõkkematerjalid
Kehtna Mõisa
 • Loomakasvatus
 • Lihatoodete valmistamine ja müük
Keskkonnaamet
 • Keskkonnahoid
 • Looduskaitse
MTÜ
Kinnisvaramagnaadid
 • Kinnisvaraalase õppe täiustamine
 • Täiendõppe korraldamine
Kodumaja
 • Elamispindade projekteerimine, tootmine, ehitamine ning müük
Konekesko
 • Põllutöömasinate müük ja hooldus
Lasita Maja
 • Puitmajade tootmine
Lemeks Grupp
 • Metsamajandus
 • Puidu tootmine-töötlemine
 • Põllumajandus
Maa-amet
 • Maapoliitika arendamine ja elluviimine
 • Maa kohta käiva info varustamine
Maksu- ja tolliamet
 • Maksutulu kogumine
 • Ühiskonna ja majanduse kaitsmine
 • Ettevõtluse hõlbustamine
Metec
 • Masinaehitus
 • Metallitööstus
SA Noored Kooli
 • Õpetajate koolitamine
Oilseeds Grupp
 • Väetiste, taimekaitsevahendite ja külviseemnete müük
 • Tera- ja kaunviljade ning õlikultuuride kokkuost
 • Põllumajandusteenused ja konsultatsioon
 • Uus ja kasutatud põllumajandustehnika
 • Traktorid, heinatehnika ja mullaharimisriistad
 • Varuosad ja hooldus
Piiber Projekt OÜ
 • Vesiehituse- ja maaparanduse alased tööd
Powtec
 • Elektrisüsteemide paigaldamine ning projekteerimine
PRIA
 • Riiklike ning Euroopa Liidu toetuste andmise korraldamine ning kontroll
Põllumajandusamet
 • Põllumajanduse andmebaaside haldamine
 • Riikliku järelvalve, sertifitseerimise teostamine
Raitwood
 • Puidust ehitus- ja viimistlusmaterjalide tootmine ja müük
Rakvere Piimaühistu
 • Piimatootjate ühendamine
Remedium
 • Loomade ravimid ning vaktsiinid
 • Tervise ning hügieenitooted
 • Söödad, söödalisandid
 • Aretusmaterjal
 • Põllumajandusettevõtete tark- ja riistvara
Re: TV
 • Kohalike ettevõtmiste kajastamine
Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK)
 • Riigimetsa majandamine
Salvest
 • Konserveeritud toidu tootmine

 

Scandagra
 • Loomasööda tootmine- ja müük
 • Väetiste, taimekaitsevahendite, teravilja, rapsi, seemnete ja silotarvikute ostmine ja müük
 • Põllumajandustarvikute hulgi- ja jaekaubandus
Sihtasutus Kutsekoda
 • Kutsestandardite koostamine
 • Kutseeksamite korraldamise kordineerimine
Swedbank
 • Infotehnoloogia
 • Majandus
Tallinna Tehnikaülikool Polümeermaterjalide instituut
 • Õppe- ja teadustööde võimalused
Tartu Ehitus
 • Ehitus
 • Rekonstrueerimine
 • Restaureerimine
TeknEst
 • SCHAUMANN söödalisandid veistele, sigadele ja lammastele
 • BONSILAGE silokindlustuslisandid
Tervisliku Piima Biotehnoloogiate Arenduskeskus
 • Tervislike toodete väljatöötamine
Tevent OÜ
 • Ventilatsioonitööd
 • Soojuspumbad
 • Kliimaseadmed
Toidu-ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus AS
 • Toidu tehnoloogia arendamine
Eesti Töötukassa
 • Erinevad tööpakkumised
 • Tööle aitamine (koolitused, info, toetused jms)
Viasat
 • Telekommunikatsioon
Westpoint Eesti OÜ
 • Veterinaaria